Assist Prof. Ezgi Yüceer ÇETİNER

Dr. Yüceer-Çetiner was born in 1989 in Ankara, Turkey. She graduated from Başkent University Faculty of Dentistry in 2013. She then completed oral and maxillofacial surgery residency at Ondokuz Mayıs University, Faculty of Dentistry, between the years 2014-2018. She has been working as assistant professor in Bahçeşehir University, Istanbul, Turkey since 2019. Her interests are in maxillofacial regeneration and reconstructive surgery, orthognathic surgery, temporomandibular joint diseases, jaw pathology and dental implantology. She has several publications in peerreviewed journals. She is also member of national and international associations of oral and maxillofacial

 • University of graduation: Başkent University Faculty of Dentistry, Ankara, Turkey
 • Date of Medical Degree (year): 2013
 • University of Specialisation: Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Samsun, Turkey Date of Specialisation (year): 2018
 • Orthognathic Surgery Hands-On Course, Hacettepe University-ACBID, 14-16 Dec, 2018
 • Stem Cell and Regenerative Medicine Certificate Program, Marmara University, MUSEM, 2019
 • Certificate of Animal Use in Experimental Research, İstanbul Medipol University, 2020

 • Oral and Maxillofacial Surgery

 • Dentist/ Ankara University Faculty of Dentistry Emergency Clinic 2013-2014
 • Research Assistant/ Ondokuz Mayıs University, Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery 2014-2018
 • Oral and Maxillofacial Surgeon/ Taksim Acıbadem Hospital 2019-2020
 • Assistant Proffessor/ Bahçeşehir University, Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery 2019-
 • Oral and Maxillofacial Surgeon/OPC Klinik Oral and Dental Health Clinic 2021-

 • Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD)
 • European Association for Osseointegration (EAO)
 • Turkish Dental Association (TDB)

 • Kutuk N, Baş B, Kazan D, Yuceer E. Is Repeated Arthrocentesis Beneficial in the Treatment of Temporomandibular Disorders: A Retrospective Study. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2019 Jul;77(7):1359-1364. DOI: 10.1016/j.joms.2019.01.041.
 • Baş B, Yuceer E, Kazan D, Gurbanov V, Kutuk N. Clinical and Intraoperative Factors Affecting the Outcome of Arthrocentesis in Disk Displacement without Reduction: A Retrospective study. Journal of Oral Rehabilitation. 2019 Aug;46(8):699-703 DOI:10.1111/joor.12808
 • Caglar Torun A, Yuceer E. Should melatonin be used as an alternative sedative-anxiolytic agent in mandibular third molar surgery? Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2019, Sep;77(9):1790-1795. DOI: 10.1016/j.joms.2019.02.045.
 • Yüceer-Çetiner, E., Özkan, N., & Önger, M. E. Effect of Autogenous Dentin Graft on New Bone Formation. Journal of Craniofacial Surgery. 2021;32(4), 1354-1360. DOI: 10.1097/SCS.0000000000007403
 • Yüceer-Çetiner, E., Özkan, N., Önger, M. E., Gülbahar, M. Y., & Keskin, M. (2021). Is induced membrane technique effective in reconstruction of mandibular segmental bone defects? An experimental study. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. 2021;49(12):1130-1140. DOI: 10.1016/j.jcms.2021.09.004
 • Çetiner, R. B., Ergün‐Kunt, G., Yüceer‐Çetiner, E., & Schimmel, M. Masticatory Function Before and After Masticatory Muscle‐Related Temporomandibular Disorder Treatment: An Observational Study. Journal of Oral Rehabilitation. 2022; 49(3):295-300. DOI: 10.1111/joor.13286. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 • Ozden B, Gurbanov V, Yuceer E, Kazan D, Acar L. Giant sialolith: Two Cases of Successful Surgery. Azerbaijan Medical Association Journal. 2017; 1: 20-22. DOI: 10.5455/amaj.2017.01.033.
 • Torul D, Yuceer E, Sumer M, Gun S. Maxillary Sinus Aspergilloma of Odontogenic Origin: Report of 2 Cases with Cone-Beam Computed Tomographic Findings and Review of the Literature. Imaging Science in Dentistry. 2018;48(2): 139-145. DOI: 10.5624/isd.2018.48.2.139.
 • Ozturk H, Torul D, Yuceer E, Karli R, Baris S. Peripheral Osteoma of Mandibular Angulus: Analysis of the Literature and Report of a New Case. Odovtos-International Journal of Dental Sciences. 2018;20(2): 61-70. DOI: 10.15517/IJDS.V20I2.32521. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 • Özden B, Köse Hİ, Yüceer E. Maksilla Ameloblastik Karsinomı: Bir Olgu Sunumu. 22. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Bodrum, 19-22 Mayıs 2015.
 • Ozden B, Bas B, Gurbanov V, Yuceer E, Acar L, Kazan D. Piezosurgery in Radicular Cyst Enucleation. 10. Uluslararası ACBID (Ağız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, Antalya, Türkiye, 11- 15 Mayıs 2016.
 • Ozden B, Bas B, Gurbanov V, Yuceer E, Kazan D, Acar L. Giant Salivary Gland Calculi (GSGC): Report of Two Cases. 10. Uluslararası ACBID (Ağız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Mayıs 2016.
 • Gurbanov V, Kazan D, Yuceer E, Acar L, Abilov A. Surgical retrieval of a broken dental needle. 23rd Congress of the European Association for Cranomaxillofacial Surgery, London, UK, Sep 13-16, 2016. - Bas B, Gurbanov V, Yuceer E, Kazan D, Acar L. Bir Dental İmplant Komplikasyonu Olarak Sıkışan Kapama Vidası ve Çıkartılma Tekniği: Vaka Raporu. ITI Türkiye&Azerbaycan Kongresi, Antalya, Türkiye, 2-4 Aralık 2016.
 • Kamberoğlu K, Yüceer E, Baylan C, Şener İ. Kortikotomi Destekli Hızlı Ortodontik Tedavi ile Ön Çapraz Kapanışın Tedavisi. 26. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Bodrum, 26-30 Mayıs 2016.
 • Öztürk H, Torul D, Yüceer E, Karlı R. Solitary Peripheral Osteoma of Mandibular Angulus: Report of a Rare Case. 11. Uluslararası ACBID (Ağız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, Antalya, Türkıye, 19-23 Nisan 2017.
 • Yüceer E, Baş B, Ünsal HY. Maxillary Odontogenic Myxoma: A Case Report. 11. Uluslararası ACBID (Ağız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, Antalya, Türkıye, 19-23 Nisan 2017.
 • Özden B, Yüceer E, Gurbanov V. Late Mandibular Fracture After Third Molar Extraction: A Case Report. 11. Uluslararası ACBID (Ağız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, Antalya, Türkiye, 19-23 Nisan 2017.
 • Baş B, Kazan D, Yüceer E, Acar L. Evaluation of Early and Long Term Outcomes of Arthrocentesis in Patient with Temporomandibular Joint Derangement. 11. Uluslararası ACBID (Ağız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, Antalya, Türkiye, 19-23 Nisan 2017.
 • Kazan D, Yuceer E, Sumer M, Gunhan O. Calcifying Odontogenic Cyst of Edentulous Maxilla: A Case Report. IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, Antalya, Turkey, 9-13 May 2018.
 • Yuceer E, Kazan D, Sumer M, Gun S. Complex Odontoma Mimicking a Radix in the Maxillary Sinus: A Case Report. IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, Antalya, Turkey, 9-13 May 2018.
 • Yuceer E, Kazan D, Abilov A, Sumer M, Sumer P. Surgical management of multiple deeply impacted mandibular molars: Report of two cases. 25. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Kıbrıs, 13-17 Mayıs 2018.
 • Yüceer Çetiner E, Özkan N, Bereket MC, Çetiner RB. İmplant Cerrahisinde İntraoral Otojen Greftle Augmentasyon: Vaka Serisi. 25. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Kıbrıs, 13-17 Mayıs 2018.
 • Bereket C, Özkan N, Yüceer Çetiner E, Özil E. Gömülü Alt 3. Molar Dişlerin Pozisyonu ile Alt 2. Molar Dişlerde Distal Çürük Görülme Sıklığı Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Çalışma. 25. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Kıbrıs, 13-17 Mayıs 2018.
 • Yüceer E, Karöz TB, Sümer P, Sümer M. Cerrahi Operasyon Öncesi Hastaların Bilgi Edinme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. 25. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Kıbrıs, 13-17 Mayıs 2018. (Sözlü Bildiri)
 • Özkan N, Keskin M, Akbulut N, Yüceer Çetiner E, Günhan Ö. Oldukça Nadir Görülen Kombine Odontojenik Keratokist Ve Ameloblastoma: Bir Vaka Raporu. 25. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Kıbrıs, 13-17 Mayıs 2018.
 • Bereket C, Özkan N, Yüceer Çetiner E. Dental İmplant Hastalarının Medikal ve Sistemik Yönden Değerlendirilmesi. 25. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Kıbrıs, 13-17 Mayıs 2018.
 • Baş B, Kütük N, Kazan D, Yüceer E. Tekrarlanan Artrosentezin Temporomandibular Düzensizliklerdeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma. 24. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27-30 Eylül 2018.
 • Baş B, Yüceer E, Kazan D, Gurbanov V. Temporomandibular Düzensizliklerde Artrosentezin Başarısını Etkileyen Klinik ve Operasyon İçi Faktörler: Retrospektif Çalışma. 24. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27-30 Eylül 2018. (Sözlü bildiri)
 • Yuceer E, Kazan D, Cetiner RB, Sumer M. Retrieval of a Dental Implant Displaced into the Maxillary Sinus: A Case Report. 27th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration, Vienna, Austria, Oct 11-13, 2018.
 • Yuceer E, Ozkan N, Onger ME. Socket preservation using autogenous particulated dentin graft–a clinical study. 27th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration, Vienna, Austria, Oct 11-13, 2018