Assoc. Prof. Gülşilay SAYAR

Assoc.Professor Gülşilay Sayar graduated from the Faculty of Dentistry of Istanbul University in and then completed her PhD thesis in the same university. Dr. Sayar has worked as a faculty member at Istanbul Medipol University and at Istanbul University-Cerrahpaşa Faculty of Dentistry since 2011. Dr. Sayar has been working actively as a clinician since 2003. She has many published academic papers. Dr. Gülşilay Sayar’s academic interests are; digital orthodontics, orthodontic aligners, lingual orthodontics, orthognathic surgery applications. She works as reviewer in respected National and International Scientific Journals of Dentistry.

 • University of graduation: Istanbul University/Istanbul/Turkey Date of Medical Degree (year): 2003
 • University of Specialisation: Istanbul University/Istanbul/Turkey Date of Specialisation (year): 2010

 • Fixed Orthodontic Mechanics
 • Lingual Orthodontics
 • Orthognathic surgery
 • Aligner Orthodontics

 • Assistant Professor Istanbul Medipol University 2011-2020
 • Assistant Professor Istanbul University-Cerrahpaşa 2020-2020
 • Associate Professor Bahçeşehir University 2020-Present

 • Turkish Orthodontic Society
 • Istanbul Chamber of Dentists
 • World Federation of Orthodontists

 • SAYAR GÜLŞİLAY (2017). Soft tissue changes in the orofacial region after rapid maxillary expansion. Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthopädie, 78(3), 193-200., Doi: 10.1007/s00056-016- 0074-9.
 • Yüzbaşıoğlu Hüseyin Emir,SAYAR GÜLŞİLAY,Mutlu Özcan (2016). Adhesion of orthodontic brackets to indirect laboratory-processed resin composite as a function of surface conditioning methods and artificial aging. Journal of Adhesion Science and Technology, 30(23), 2565-2572., Doi: 10.1080/01694243.2016.1186327.
 • SAYAR GÜLŞİLAY,Kılınç Delal Dara (2017). Manual tracing versus smartphone application (app) tracing: a comparative study. Acta Odontologica Scandinavica, 75(8), 588-594., Doi: 10.1080/00016357.2017.1364420.
 • SAYAR GÜLŞİLAY,Akbulut Aslıhan (2017). Crouzon syndrome with multiple supernumerary teeth. Nigerian Journal of Clinical Practice, 20(2), 261-263., Doi: 10.4103/1119-3077.187332.
 • Kılınç Delal Dara, SAYAR GÜLŞİLAY (2018). Evaluation of pain perception during orthodontic debonding of metallic brackets with four different techniques. Journal of Applied Oral Sciences. DOI 10.1590/1678-7757- 2018-0003.
 • Kılınç Delal Dara,SAYAR GÜLŞİLAY (2019). Is there a relationship between maxillary canine impaction and ocular asymmetry. Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthopädie, 80(5), 236-241., Doi: 10.1007/s00056-019-00189-3.
 • SAYAR GÜLŞİLAY, Kılınç Delal Dara (2019). Rapid maxillary expansion outcomes according to midpalatal suture maturation levels. Progress in Orthodontics, 20(1), 27, Doi: 10.1186/s40510- 019-0278-9.
 • Kutay C, Kılıçoğlu H, SAYAR GÜLŞİLAY . Comparison of objective wear time between monoblock and twin-block appliances measured by microsensor. Angle Orthod. 2021 Nov 1;91(6):749-755. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • SAYAR GÜLŞİLAY,Oktay Hüsamettin (2016). Evaluation of the Relationships between Chronological Age, Skeletal Maturation, Dental Maturation, and Sagittal Jaw Relationships. Turkish Journal of Orthodontics, 28(3), 86-91., Doi: 10.5152/TurkJOrthod.2016.15-00014R1.
 • Kılınç Delal Dara, SAYAR GÜLŞİLAY (2016). Various Contemporary Intraoral Anchorage Mechanics Supported with Temporary Anchorage Devices. Turkish Journal of Orthodontics, 29(4), 109-113., Doi: 10.5152/TurkJOrthod.2016.16027.
 • SAYAR GÜLŞİLAY (2017). Pain and Chewing Sensitivity During Fixed Orthodontic Treatment in Extraction and Non-Extraction Patients. Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, 51(2), 23-28., Doi: 10.17096/jiufd.95254
 • SAYAR GÜLŞİLAY,Oktay Hüsamettin (2018). Assessment of curve of spee in different malocclusions. European Oral Research, 52(3), 127-130., Doi: 10.26650/eor.2018.475.
 • Kılınç Delal Dara,SAYAR GÜLŞİLAY (2018) Comparison of shear bond strength of three different adhesives used as temporary bite raiser in daily orthodontic practice. International Orthodontics, 16(3):440-449.
 • Kılınç Delal Dara,SAYAR GÜLŞİLAY (2018) The effect of prior sandblasting of the wire on the shear bond strength of two different types of lingual retainers. International Orthodontics, 16(2);294-303.
 • Yılmaz Öğütlü N, Almahdi E, SAYAR GÜLŞİLAY, KILIÇOĞLU HÜLYA. Evaluation of Orthodontic Patients at State and Foundation Universities According to the ICON Index. Turk J Orthod 2018; 31: 122-126. DOI: 10.5152/TurkJOrthod.2018.18010
 • Kılınç Delal Dara,SAYAR GÜLŞİLAY (2018). Comparison of the Shear Bond Strength of Treated and Untreated Brackets on Treated and Untreated Enamel Surfaces in Rebonding. Journal of Orofacial Sciences, 10(2), 69, Doi: 10.4103/jofs.jofs_39_18.
 • Kılınç Delal Dara,SAYAR GÜLŞİLAY (2019). Assessment of Reliability of YouTube Videos on Orthodontics. Turkish Journal of Orthodontics, 32(3), 145-150., Doi: 10.5152/TurkJOrthod.2019.18064.
 • Olkun Hatice Kübra,SAYAR GÜLŞİLAY (2019). Impact of Orthodontic Treatment Complexity on Oral Health-Related Quality of Life in Turkish Patients: A Prospective Clinical Study. Turkish Journal of Orthodontics, 32(3), 125-131., Doi: 10.5152/TurkJOrthod.2019.18042. A.19. Dilaver Emrah, SAYAR GÜLŞİLAY, Uçkan Sina (2020). Stability of the Surgery-Only Orthognathic Approach in Class III Patients With Maxillary Retrognathia. SANAMED, 15(1):29-32.
 • Güneş RO, SAYAR GÜLŞİLAY, Toygar H. Clinical Comparisons of Different Fixed Orthodontic Retainers. Dental Press Journal of Orthodontics (In Press)
 • DD Kılınç, SAYAR GÜLŞİLAY . Evaluation of Nasal Tip Projection and Rotation of Nasal Tip after Orthognathic Surgery by Using Goode’s Method - Journal of Maxillofacial and Oral Surgery, 2022 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler
 • SAYAR GÜLŞİLAY,Öztürk Ortan Yıldız (2010). Comparision of Frictional Resistances, Surface Morphology and Slot Size of Different Self Ligating Lingual Brackets. European Society of Lingual Orthodontics (ESLO) CONGRESS, (Sözlü bildiri).
 • Öztürk Ortan Yıldız, SAYAR GÜLŞİLAY (2011). Farkli Tiptekı̇ Kapakli Lingual Braketlerı̇nin Sürtünme Direncı̇,Slot Boyutlari ve Yüzey Pürüzlülüğünün in Vitro Olarak Değerlendı̇rı̇lmesı̇. Türk Ortodontı̇ Derneğİ 12. Uluslararasi Sempozyumu, 17-20 Ekim 2011 İzmir, (Sözlü bildiri).
 • Sarı Bilal Cemşit,ŞENOL Güven Gamze,SAYAR GÜLŞİLAY,Dilaver Emrah,Uçkan İbrahim Sina (2016). ‘Surgery Only’ Approach for Correction of Dentofacial Anomalies. ACBID 2016 10 th International Congress, (Sözlü bildiri)
 • Yüzbaşıoğlu Hüseyin Emir ,SAYAR GÜLŞİLAY,Larsson Pernilla (2017). Orofasiyal Estetik Ölçeğin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği. TDB 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, (Sözlü bildiri).
 • SAYAR GÜLŞİLAY,Kılınç Delal Dara (2017). Gömülü Kanin Hastalarında Kondiler Asimetrinin Değerlendirilmesi. GREATIST 2017 Uluslararasi Diş Hekimliği Kongre Ve Fuarı, (Sözlü bildiri)
 • SAYAR GÜLŞİLAY,Kılınç Delal Dara (2017). Geçici Oklüzal Yükseltmede Kullanılan Üç Farklı Adezivin Bağlanma Dayancının Karşılaştırılması. TDB 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, (Sözlü bildiri).
 • Kılınç Delal Dara, SAYAR GÜLŞİLAY,Estetik ve Metal Braketlerin Debonding sırasında Oluşturduğu Ağrının Değerlendirilmesi, GREATIST 2018 ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRE VE FUARI, (Sözlü bildiri).
 • Olkun Hatice Kübra, SAYAR GÜLŞİLAY, Ortodontik Tedavi Zorluğunun Ağız Sağlığı ile İlişkili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi” TDB 25. İzmir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Kongresi. 2018. (Sözlü Bildiri)
 • SAYAR GÜLŞİLAY,Öztürk Zeliha (2019). Effects of Rapid Maxillary Expansion Treatment on Pulp Dimension. The 20 th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation,(Sözlü bildiri), (Kontrol No: 5329149)
 • SAYAR GÜLŞİLAY,Aydın Kader (2019). Investigation of the relationship between maxillary sinus pathologies and basal maxillary width. 24 th BaSS Congress, (Sözlü bildiri)
 • SAYAR GÜLŞİLAY,Kılınç Delal Dara (2019). Ortognatik Cerrahi Sonrası Burundaki Projeksiyon ve Tipping Değişikliklerinin Goode Metodu ile Değerlendirilmesi. 25 th TDA International Dental Congress, (Sözlü bildiri)
 • Demirer Ceyla, SAYAR GÜLŞİLAY, Bilir Halenur. Temporomandibular Eklem ve Ortodonti İlişkisi: Bir Vaka Raporu. TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ 16. ULUSLARARASI KONGRESİ, 13-17 Ekim 2018 İzmir, PB-067 (Poster bildiri).
 • Güneş Recep Onur,SAYAR GÜLŞİLAY,İskeletsel Sınıf II Div 2 Malokluzyona ve Birden Çok Gömülü Dişe Sahip Hastanın Hareketli Ortodontik Apareylerle Tedavisi, 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Poster bildiri).
 • SAYAR GÜLŞİLAY,Başer Ecem Nagihan,Gömülü Üst Santral Dişlerin Ortodontik Olarak Sürdürülmesi, 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu (Poster bildiri).
 • Kılınç Delal Dara,SAYAR GÜLŞİLAY,Aşırı Rotasyonlu Alt Keser Dişlerin Rotasyonlarının Çözülebilmesi için Pratik Bir Yöntem Önerisi15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. (Poster bildiri).
 • Olkun Hatice Kübra, SAYAR GÜLŞİLAY,Ortodontik Tedavi Zorluğu ile Ağız Sağlığı İle İlişkili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki,15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. (Poster bildiri).
 • Olkun Hatice Kübra,SAYAR GÜLŞİLAY,Dikmen Benin, Bilateral Maksiller Lateral Eksikliği olan İskeletsel Sınıf III Maloklüzyonda Ortodontik Kamuflaj ve Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu.,Türk Ortodonti Derneği 14. Uluslararası Sempozyumu. (Poster bildiri).
 • Olkun Hatice Kübra,SAYAR GÜLŞİLAY,Baran Sedat, Treatment of a deep overbite malocclusion with miniscrew implants., 91 st EOS Congress. (Poster bildiri).
 • Aslan Duygu,SAYAR GÜLŞİLAY,Olkun Hatice Kübra, Orthodontic Camouflage Treatment in a Case With Complex Medical Disorders,92 nd EOS Congress. (Poster bildiri).
 • SAYAR GÜLŞİLAY, Knowledge of Invisible Orthodontics Among the Medical and Dental Students,11 th ESLO Congress73/05, ITALY/LAKE COMO CERNOBBIO, 2014 (Poster bildiri).
 • Aslan D, Sayar GÜLŞİLAY. Beta Talasemide Ortodontik Bulgular: Olgu Sunumu. 20. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 28-29/P021, KUŞADASI/İZMİR, 2014. (Poster bildiri).
 • SAYAR GÜLŞİLAY, Oktay Hüsamettin. Kronolojik Yaş, İskeletsel Maturasyon,Dişsel Maturasyon ve Malokluzyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi,XIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyum Kitapçığı, 67/P25, Istanbul, 2013. (Poster bildiri).
 • Öztürk Ortan Yıldız, SAYAR GÜLŞİLAY. In vitro Evaluation of Frictional Resistances Between Different Self Ligating Lingual Brackets and Orthodontic Archwires, 7 th International Orthodontic Congress, 6-9 Şubat 2010 Sydney-Avustralya. (Poster bildiri).
 • Öztürk Ortan Yıldız, SAYAR GÜLŞİLAY. İki Farklı Malokluzyona Sahip Vakada Lingual Ortodonti Tedavisinin Aşamaları, 11.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 2008. İzmir. (Poster bildiri). Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • SAYAR GÜLŞİLAY (2016). Microimplants in lingual orthodontics. Yeditepe Dental Journal, 12(3), 45- 48., Doi: 10.5505/yeditepe.2016.07108.
 • Kılınç Delal Dara,SAYAR GÜLŞİLAY (2018) Sınıf II Aktivatör İle Tedavi Edilmiş Bireylerde Havayolu Değişikliklerinin İncelenmesi. Selcuk Dental Journal,5(1);8-12. Doi: 10.15311/selcukdentj.344802.
 • SAYAR GÜLŞİLAY, Aydın Kader (2018)Maksiller Sinüs Patolojilerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi. 7tepe Klinik (Yeditepe Üniversitesi Diş HekimliğiFakültesi Dergisi), 14(2);7- 12.
 • SAYAR GÜLŞİLAY,Öztürk Ortan Yıldız,AYDEMİR BÜLENT (2019). Farklı Tipteki Kapaklı Lingual Ortodonti Braketleri ile Ark Telleri Arasındaki Sürtünme Direncinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi. Izmir Democracy University Health Sciences Journal, 2(2), 76-98.
 • Kılınç Delal Dara,SAYAR GÜLŞİLAY (2019). Hygiene assessment of essix retainers via a patient questionnaire. Yeditepe Dental Journal, 15(1), 28-33., Doi: 10.5505/yeditepe.2019.86580.
 • Kılınç Delal Dara, SAYAR GÜLŞİLAY (2019). Assessment of weight loss in the first three months of fixed orthodontic treatment. Selcuk Dental Journal, 6(1), 44-51., Doi: 10.15311/selcukdentj.368827.
 • SAYAR GÜLŞİLAY, Kılınç DD (2022). Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Ortodontik Tedavi Bilgilerinin Değerlendirilmesi Cilt 8, Sayı 1, 1 - 9, 28.04.2022