Assist Prof. İzim TÜRKER

Dr. Izim Turker graduated from Yeditepe University Faculty of Dentistry in 2017 and completed her doctoral education in Yeditepe University Department of Prosthetic Dentistry in 2021. She started working in Bahcesehir University Vocational School of Health Services, Department of Dental Prosthesis Technologies as lecturer. She is currently working as Assistant Professor in Bahcesehir University Faculty of Dentistry.

 • University of graduation: Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Date of Medical Degree (year): 2017
 • University of Specialisation: Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Date of Specialisation: 2021
 • Additional educational courses and certifications (Local/International): 1- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarı Yarı Zamanlı Yaylı Çalgılar Departmanı (Keman) Sertifikası /2003-2011 2- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Yeditepe Üniversitesi)/2013 3- Dr. Dan Lazar/ Dental Fotoğrafçılık Kursu (EDAD 20. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi/2016 4- CEREC Eğitimi Kursu (European Dental Students’ Association 55. Toplantısı)/2015 CEREC Eğitimi Kursu (Densply Sirona)/2017

Digital Dentistry, CAD/CAM systems, implant prosthetics, fixed prosthesis, removable prosthesis, temporomandibular joint diseases and treatments, bruxism, CEREC technologies

 • Öğretim Görevlisi/Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022

 • Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD)
 • Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD)
 • Osseointegrasyon Derneği (OSSEDER)
 • Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)
 • İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO)

 • Yoruk B, Turker I, Ozen E, et al. Diş Hekimliğinde Eğitime Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Kullanılmasına İlişkin Bir Durum Çalışması. EDU7. 2017; 6(8): 54-68.
 • Turker I, Kursoglu P. Wear evaluation of CAD-CAM dental ceramic materials by chewing simulation. J Adv Prosthodont. 2021;13(5):281-291. doi:10.4047/jap.2021.13.5.281 Sözlü Bildiri ve Posterler:
 • Turker I, Kursoglu P, Aydın Aksu S, Ozen E, Baskak F. Evaluation of Masseter Muscle Stiffness, Transversal and Sagittal Diameter with Shear-wave Elastosonography-A Double-Blinded Study. EPA SEPES Congress: Digital Natives in Prosthodontics, Madrid, Spain, 2018.
 • Kursoglu P, Ozen E, Turker İ. Treating Mobile Tooth with Unified Laminate Splint: A Case Report 42th Annual Conference of European Prosthodontic Association (EPA) and EPA-SEPES Joint Meeting, Madrid, Spain, 2018.
 • Kursoglu P, Özen E, Türker İ. Mobil Dişin Birleşik Lamina Splint Sistemi ile Tedavisi: Vaka Raporu. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2018.
 • Kursoglu P, Türker İ, Özen E. Bruksizm ve Bruksizmi Etkileyen Farmakolojik Yaklaşımlar. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2018.
 • Kursoglu P, Özen E, Türker İ. Geçici Restorasyon Gövde Dizaynı ile Çıkış Profili Şekillendirilmesi Vaka Serisi. 6. Uluslararası TPID Dicle Sempozyumu, Diyarbakır. 2018.
 • Kursoglu P, Türker İ, Özen E. Baş-Boyun Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Hastada Semptomatik Stylohyoid Ligament Kalsifikasyonu. 6. Uluslararası TPID Dicle Sempozyumu, Diyarbakır. 2018.
 • Kursoglu P, Özkut K, Türker İ, Özen E. Oklüzyonun Yeniden Düzenlendiği Vakada Çenenin Ortopedik Stabil Pozisyonuna Ulaşmak İçin Stabilizasyon Splintinden Yararlanılması ve Oklüzal Kayıtların Alınması. EDAD 24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, Dijital Kongre. 2020.
 • Kursoglu P, Özen E, Türker İ. Aşınmış Diş Vakasında Oklüzal Dikey Boyutun ve Estetiğin Yeniden Düzenlenmesi. EDAD 24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, Dijital Kongre. 2020.
 • Kursoglu P, Cabbar F, Özen E, Türker İ. Bruksizmde Botoksun Rolü. EDAD 24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, Dijital Kongre. 2020.
 • Türker İ, Kursoglu P. Effects of thermal cycling on the mechanical and surface properties of four different CAD-CAM restorative material. İzmir Dişhekimleri Odası 27.Uluslararası Bilimsel Kongresi. 2021 11. Türker İ, Kursoglu P. Wear Evaluation of Cad-Cam Dental Ceramic Materials By Chewing Simulation. ICP-TPID Joint Meeting- 25th Scientific Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association. 2021